Privacy Policy

Inleiding

Daylux B.V. (Handelsnaam SunWise) (hierna: ‘wij’ of ‘SunWise’) hecht waarde aan de privacy van alle gebruikers van www.sunwise.com en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.
 
Wij helpen je graag met vragen over privacy. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via info@sunwise-screens.be of bellen naar 088 50 60 222.

Wie zijn wij?

Wij zijn SunWise, zonwerende schermen.
Mailen: info@sunwise.com
Bellen: 088 50 60 222
Langskomen of schrijven:
De Vijfhoek 11
1601 ML Enkhuizen
Nederland

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

SunWise verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gegevens die door jou worden verstrekt

Wij verzamelen bestelgegevens zoals jouw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens wanneer je een bestelling bij ons plaatst. Als het nodig is verzamelen wij de namen en adressen van degenen voor wie de bestelling is bestemd. Wij verzamelen ook jouw naam en e-mailadres als je die invult op de website door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Als je contact opneemt met onze klantenservice (online, per e-mail of telefoon) verzamelen we ook gegevens over je.

 • Gegevens die wij automatisch verzamelen

Wij verzamelen ook gegevens op basis van jouw gebruik van onze diensten en op basis van jouw bezoek aan onze website(s). Wij verzamelen bijvoorbeeld de datum en tijd van jouw bezoek aan onze website(s), welke pagina’s jij bezoekt en welke webbrowser je daarvoor gebruikt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sunwise-screen, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijn

SunWise bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens.

 • Bestelling

Voor jouw bestelling gebruiken we jouw gegevens om de bestelling te verwerken, te produceren en te bezorgen op het door jou gekozen adres. Dit doen we in samenwerking met online betaaldienstverleners en vervoerders. Daarnaast houden we je op de hoogte van de voortgang van de bestelling. Wij geven jouw gegevens door aan andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: een vervoerder zoals PostNL, DHL, of een koerier om je bestelling te kunnen afleveren; online betaaldienstverleners zoals iDEAL om betaling te kunnen verwerken; dienstverleners om e-mail- of andere mediaberichten te kunnen verzenden.

 • Klantenservice

Om je te kunnen helpen kun je met ons bellen, mailen of Whatsappen. Wij gebruiken jouw gegevens en maken en bewaren aantekening om je snel te kunnen helpen. Handig als je onze hulp nog een keer nodig hebt.

 • Account

In je account op sunwise.com slaan we onder andere je naam, aflever- en factuuradres en je e-mailadres op. Zo hoef je deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over je eerdere bestellingen, zodat je deze makkelijk kan terugvinden.

 • Nieuwsbrieven

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Je blijft dan op de hoogte van al ons nieuws, acties en diensten. Je e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, klik dan op de afmeldlink die je onderaan in de e-mail kunt vinden.

 • Verbetering website en service

We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 • Fraude / wettelijk verplicht

Om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan gebruiken wij klantgegevens. Als dat moet op grond van een wettelijke verplichting, geven wij klantgegevens aan de overheid of een opsporingsinstantie. SunWise verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten!
Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@sunwise-screen of 088 50 60 222.

 • Inzage

Natuurlijk kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

 • Correctie

Denk je dat dat wij verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

 • Verwijderen

Je kunt je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Hierdoor is het plaatsen van een bestelling niet meer mogelijk. Daarnaast kan het zijn dat we voor bijvoorbeeld administratie die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

 • Beperking

Denk je dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

 • Bezwaar

Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.

 • Overdraagbaarheid

Je kunt een verzoek doen je persoonsgegevens over te dragen.

Grondslag van de verwerkingen

Zoals hierboven staat, verwerken wij sommige gegevens voor:

 • het uitvoeren van een wettelijke plicht
 • het uitvoeren van een overeenkomst
 • het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van SunWise: het verwerken, produceren en verzenden van jouw order(s)

Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kun je contact met ons opnemen.

Derde ontvangers

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet zomaar aan derden verstrekken, tenzij dit volgens de wet verplicht is. Wij geven jouw informatie alleen ter beschikking aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn:

 • dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van jouw order
 • de bezorgdienst die je order aflevert
 • dat het websitegebruik analyseert
 • dat onze nieuwsbrieven verzorgt.

Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Onze werknemers, verwerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en de inhoud van deze privacyverklaring te respecteren.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Onze website(s) zijn uitgevoerd met een geldig SSL certificaat
 • Alle personen die namens SunWise van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij verwijderen persoonsgegevens als daar aanleiding toe is of een persoon ons daartoe opdracht geeft
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Wij testen en evalueren periodiek onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SunWise gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. SunWise gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over jouw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Links

Op de website van SunWise zijn een aantal verwijzingen naar andere websites te vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van die partij lezen.

Laatst aangepast: 01 maart 2022